Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Gul Flandersk Havre

Forædler: Vilmorin

Forældresorter/pedigree: ?

Alder: før 1919

Beskrivelse:

Anskaffelse:


Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

”G u l f l a n d e r s k H. indførtes for en Snes Aar siden fra Vilmorin i Paris til Forsøgene. Den stod i Ydeevne gennemgaaende omtrent paa Højde med Dansk H., undertiden endog over denne. Den kunde dog ikke maale sig med de nyere Sorter, udgik derfor af Forsøgene og har næppe faaet Indgang i vort Landbrug.


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

” G u l f l a n d e r s k H. er indført fra frankrig, staar i Ydeevne omtrent paa Højde med Dansk H., men kan ikke maale sig med de nyere Sorter.”