Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Abundance

Forædler: Brødrene Garton i England

Forældresorter/pedigree: Hvid Angus * Hvid Svensk Havre.

Alder: fra før 1900

Beskrivelse: Har større kerner end Dansk Havre. I Landbrugets Planteavl fra 1926 beskrives Abundance som den eneste sort fra Garton, der giver et rimeligt udbytte i Danmark.Anskaffelse: Findes ikke i Nordiske Genbank, men der findes en, der hedder New Abundance Denne dyrkes på Mørdrupgård


Litteratur:Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" A b u n d a n c e-H. angives at være fremstillet af Brødrene Garton i England ved Krydsning af Hvid August- og Hvid Svensk H. Den har i de seneste Aar været dyrket paa et mindre Antal Ejendomme her i Landet og er under vore Forhold en af de bedste af de fra Brødrene Garton udgaaede Sorter. Den er lidt tidligere og lidt stivere i Straaet end Dansk H.; den er ligeledes meget mere storkornet og af en noget højere Tøndevægt samt en af de mest tyndskallede Sorter (22-23 p. Ct. Skal). I ydeevne har den gennemgaaende staaet lidt under Dansk i., baade m. H. t. Kerne- og Halmudbytte."


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

" A b u n d a n c e-H. (Garton), indført fra England, har i de seneste Aar været dyrket paa et mindre Antal Ejendomme her i Landet. Den er lidt tidligere, lidt stivere i Straaet, noget mere storkornet end Dansk ti. og af en noget højere Tøndevægt samt en af de mest tyndskallede Sorter (22-23 P. Ct. Skal). I Ydeevne har den gennemgaaende staaet lidt under Dansk H."


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" I de senere Aar har der her i Landet været prøvet en Del Havresorter fra den engelske Sædopdrætter Garton. Kun en enkelt af disse, A b u n d a n c e, har givet Et anseeligt Udbytte, andre, som Rival, Bountiful, Stormking og Universal har af Kærne givet 8 a 1 Hk. mindre end Sejr-Havre pr. Ha. og maa saaledes anses for værdiløse for vore Forhold."


Retur til oversigten over havresorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk