Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Duppau

Forædler: Godset Duppau i Bøhmen

Forældresorter/pedigree: ?

Alder: Før 1908

Beskrivelse: Duppau vandt aldrig videe udbredelse i Danmark, men indgik i forsøg i starten af 1900-tallet

Anskaffelse: Findes ikke i Nordisk Genbank.


Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

” D u p p a u-H. er udgaaet fra Godset Duppau i Bøhmen. Den har en tynd og aaben Top; Smaaaksene er for en stor Del enkornede. Den er tykskallet, smaakornet, af ret høj Tøndevægt, blødstraaet og tidlig moden. Paa Grund af sidstnævnte Egenskab blev den for 15 a 20 Aar siden anskaffet til Dyrkning paa nogle faa Ejendomme her i Landet. Men da baade Kerne- og Halmudbyttet er en Del lavere end Dansk H,og den viste stor Tilbøjelighed til at give Lejesæd, er den vistnok atter opgivet.”Landbrugets Ordbog 1919. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

”D u p p a u-H. er fra Bøhmen. Den har en tynd og aaben Top; Smaaaksene er for en stor Del eenkornede. Den er tykskallet, smaakornet, af ret høj Tøndevægt, blødstraaet og tidlig moden. Men baade Kerne- og Halmudbyttet er lavere end hos Dansk H.”