Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Elkjær

Forædler: Muligvis Pajbjerg

Forældresorter/pedigree: Grå havre

Alder: Omkring 1900-1930

Beskrivelse: Elkjær er en gråhavre, som i forsøg har klaret sig godt. Imidlertid holdt man op med at dyrke grå havre nogenlunde samtidid med, at sorten kom frem, og den fik derfor ikke den store udbredelse.

Anskaffelse: Findes ikke i Nordisk Genbank.


Litteratur:


Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen, side 53

"Elkjær-Havre og Marsk-Havre er tiltrukne af J. S. Fruergaard, Pajbjergfonden, den førstnævnte ved Udvalg af den gamle Elkjær graa Havre, den sidstnævnte af sort Havre fra Ribe Marsk. De staar begge i Udbytte omtrent som Hede-Havre, men med en lidt større Hektolitervægt, lidt mindre Skalprocent og stivere Straa end denne. Elkjær-Havren har graa Kærner og er sildig. Marsk-Havren har Korte Kærner og er ret tidlig moden."