Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Goldfinder

Forædler: Brødrene Garton i England

Forældresorter/pedigree: (Hvid Kanada-H. * Gul Polsk H) * vinterhavre

Alder: før 1908

Beskrivelse: Afprøvet i forsøg, men blev ikke udbredt i Danmark.

Anskaffelse: Findes ikke i Nordisk Genbank.


Litteratur:Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

”G o l d f i n d e r-H., frembragt af Brødrene Garton ved først at krydse Hvid Kanada-H. med Gul Polsk H. og ved derefter at krydse dette Produkt med en Vinterhavre. I Henhold hertil angives den at være meget haardfør mod Kulde. Kernen er gul, middelstor, af temmelig lav Tøndevægt, af Form omtrent som Dansk H. Der har i Forsøgene været Antydning af, at den egner sig for Sandjord. I øvrigt har den givet for lille Kerneafgrøde, derimod rigelig Halm.”


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

” G o l d f i n d e r-H. (Garton). Kernen er gul, middelstor, af temmelig lav Tøndevægt, af Form omtrent som Dansk H. Den har i Forsøgene givet for lille Kerneafgrøde.”