Havresort:

Vårhavre, (Avena orientalis)

Sortsnavn: Vinterhavre

Forædler:

Forældresorter/pedigree:

Alder:

Beskrivelse:

Anskaffelse: Findes I NordGen: NGB9828

Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

V i n t e r h a v r e. Under denne Betegnelse er der til Forsøgsstationerne modtaget flere forskellige Havresorter, dels med mørke-brune, dels med graa Korn. Ingen af disse har været fuldt vinterfaste. En fra P. Henderson i New York modtaget graa Vinter-havre har dog de fleste Aar overvintret mere eller mindre sikkert, men har næppe nogen økonomisk Værdi. I det praktiske Landbrug har Vinterhavre ikke nogen Sinde været prøvet her i Landet, og der eksisterer heller ikke for Tiden Materiale, der muliggør en lønnende og sikker Avl af H. ved Efteraarssaaning.”