Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Guld havre

Forædler: fra Bayern

Forældresorter/pedigree: ?

Alder: før 1919

Beskrivelse: Guld var en havresort fra Bayern, som blev afprøvet i Danmark i starten af århundredet, men som aldrig blev videre udbredt

Anskaffelse: Findes ikke i Nordisk Genbank.


Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

” G u l d-H. er en fra Bayern indført tidlig-moden Havresort med smaa, tykskallede, gule Korn, en temmelig høj Tøndevægt, men meget ringe Ydeevne (ca. 3 Ctn. Kerne og 5 Ctn. Halm under Dansk H.).


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

” G u l d-H. er en fra Bayern indført tidlig moden H.-Sort med smaa, tykskallede. gule kerner, en temmelig høj Rumvægt, men meget ringe Ydeevne.”