Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Guldregn

Forædler: Svalöf

Forældresorter/pedigree: udvalg i Milton

Alder: 1903

Beskrivelse: Guldregn var især i Sverige en udbredt sort i starten af århundredet. Den anbefales for sin gode kvalitet på mosejord og sandjord, hvor sorthavre og grå havre ellers er alternativet, mens den på almindelig agerjord ikke udmærker sig i forhold til andre gule havresorter.

Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank.Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Plantekultur 1926Guldregn II: Selektion i Guldregn


Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" G u l d r e g n-H. er en fra Svaløf udgaaet Sort (Familiestamme), der er fremstillet ved Udvalg af Milton-H. Den har en lille, tæt Top med hovedsagelig tokornede Smaaaks med smaa, gule, stakløse, nærmest tyndskallede Korn af høj Tøndevægt. Den er nogle faa Dage tidligere moden end Dansk H. Den har gennemgaaende givet et Udbytte omtrent som Dansk H. Da der foreligger Antydninger af, at den taaler Tørken godt samt staar sig godt mod Fritflueangreb, kan den muligvis hist og her med Fordel afløse Graa H., som den i betydelig Grad overgaar i Kvalitet.


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

"G u l d r e g n-H. (Svaløf) har en lille, tæt Top med hovedsagelig tokornede Smaaaks med smaa, gule, stakløse, nærmest tyndskallede Korn af høj Rumvægt. Den har gennemgaaende givet et Udbytte omtrent som Dansk H. Den kan muligvis hist og her med fordel afløse Graa H."


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" G u l d r e g n - H a v r e er ligeledes fra Svaløf og har samme Oprindelse som Sejr-Havre. Paa gode, lermuldede Jorder giver den forholdsvis smaa Afgrøder, medens den paa sandede Jorder i den ældre Forsøgsrække kom blandt de værdifuldeste Sorter, en Stilling, som den dog i de fortsatte Forsøg ikke har kunnet bevare. Den er nærmest tidlig moden, har smaa, gule Kærner af høj Rumvægt og staar godt op."