Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Heines

Forædler: den tyske Landmand F. Heine i Hadmersleben

Forældresorter/pedigree: Udvalg i Hvid svensk H.

Alder: 1913

Beskrivelse: Sporadisk dyrket i 1890'erne. Minder om Dansk Havre. Sandsynligvis identisk med Heines Silber.

Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank.


Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

” H e i n e s H. (Heines rigtbærende H.) er opdrættet af den tyske Landmand F. Heine i Hadmersleben ved Udvalg af Hvid svensk H. (nærmest Provstiharve). Den ligner i alle Henseender Dansk H., som len ogsaa staar nær i Ydeevne. I 90erne blev den indført til Dyrkning paa enkelte Gaarde her i Landet, men er vistnok nu opgivet.”


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

” H e i n e s H. er indført fra Tyskland og ligner i alle Henseender Dansk H., som den ogsaa staar nær i Ydeevne. I 90erne blev den indført til Dyrkning paa enkelte Gaarde her i Landet, men er vistnok nu opgivet.”