Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Hvitling

Forædler: Svalöf

Forældresorter/pedigree: udvalgt af Hvid Kanada-H.

Alder: før 1908

Beskrivelse: Var ifølge almindelig dyrket omkring 1908. Minder om dansk havre.

Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank.


Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

”H v i t l i n g-H. er udgaaet fra Svaløf, hvor den er udvalgt af Hvid Kanada-H. Den har i Udseende megen Lighed med Dansk H., men Toppen er lidt mere alsidig og opret, Kernen er lidt lysere (nærmer sig mere til at være hvid) og lidt fyldigere; den er omtrent stakløs. Den er nærmest tykskallet, har middelstore Korn og ret høj Tøndevægt. I Forsøgene har den givet omtrent samme Udbytte som Dansk H. og staar altsaa kendeligt under de bedste Sorter. Den blev for faa Aar siden indført til Dyrkning paa enkelte Gaarde, men har ikke fundet yderligere Udbredelse.


K. Hansen: Planteavlen i 1907. Tidsskrift for Landøkonomi 1908, side 431:

” I det forløbne Aar har ligesom i de nærmest foregaaende Aar mange forskellige gode Havresorter vundet Udbredelse, saaledes »Dansk Havre«, Trifoliums Havre, Konge-Havre, Ligowo-Havre, Hvitling-Havre (Svaløf), White Banner-Havre, Gul Næsgaard, Gulhvid Tystofte- Havre og Schlanstedt-Havre o. fl. Det er stadig noget usikkert, hvilken der bør gives Fortrinnet. Store Fejlgreb gør man neppe ved indtil videre at holde sig til hvilken som helst af de nævnte Sorter, der iøvrigt maaske komme i en noget vekslende Rækkefølge under forskellige Dyrkningskaar, et Spørgsmaal, hvorom der dog endnu intet sikkert kan siges. Spørgsmaalet om »den bedste Havre« er overhovedet næppe kommen sin Løsning nærmere i 1907.”

Landbrugets Ordbog 1919. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

”H v i t l i n g-H. (Svaløf) har i Udseende megen Lighed med Dansk H.; men Toppen er lidt mere alsidig og opret; Kernen er lidt lysere og lidt fyldigere; den er omtrent stakløs. Den er nærmest tykskallet, har middelstore Korn og ret høj Rumvægt. Den giver omtrent samme Udbytte som Dansk H.”