Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Sort Klokke (=Klock)

Forædler: Svalöf

Forældresorter/pedigree: selektion i Sort tatarisk Kamhavre

Alder: 1901

Beskrivelse: Blødstrået. Resistens mod fritflue og rust. Lavt udbytte.

Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank.Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

”K lok k e-H. (Sort Klokkehavre) er en af de mange i de senere Aar fra Svaløf udgaaede ny Havresorter. Den er udsøgt af Sort tatarisk Kamhavre, men er selv en Tophavre med mørkebrune (jævnlig dog nogle hvide) Korn af lav Kornvægt og ligeledes lav Tøndevægt. Den er tidlig moden, nærmest blødstraaet. synes at have god Modstandsevne mod Rust- og Fritflueangreb, men er af for lille Ydeevne til at kunne finde lønnende Anvendelse her i Landet.”


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

” K l o k k e-H. (Sort Klokke-H., Svaløf) er en Top-H. med mørkebrune Korn af lav Kornvægt og ligeledes lav Rumvægt. Den er tidlig moden. nærmest blødstraaet, synes at have god Modstandsevne mod Rust- og fritflueangreb, men er af for lille Ydeevne.”