Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Liguster

Forædler: ?

Forældresorter/pedigree: ?

Alder: før 1942

Beskrivelse: Nævnes i 1942 som en ældre sort med meget ensartede kerner og god kvalitet.

Anskaffelse: Findes ikke i Nordisk Genbank.