Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Marks

Forædler: J. S. Fruergaard, Pajbjergfonden

Forældresorter/pedigree: Sort havre fra Ribe

Alder: før 1938

Beskrivelse:

Anskaffelse:


Litteratur:


Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen, side 53

"Elkjær-Havre og Marsk-Havre er tiltrukne af J. S. Fruergaard, Pajbjergfonden, den førstnævnte ved Udvalg af den gamle Elkjær graa Havre, den sidstnævnte af sort Havre fra Ribe Marsk. De staar begge i Udbytte omtrent som Hede-Havre, men med en lidt større Hektolitervægt, lidt mindre Skalprocent og stivere Straa end denne. Elkjær-Havren har graa Kærner og er sildig. Marsk-Havren har Korte Kærner og er ret tidlig moden."