Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: New Zealandsk havre

Forædler: ?

Forældresorter/pedigree: ?

Alder: før 1893

Beskrivelse: New Zealandsk havre er havre, som blev indført i slutningen af 1800-tallet, og som blev afprøvet i flere år. I 1893 blev den især anbefalet til mose og kærjorde. I 1926 blev det betegnet som en sort med meget fine lyse kerner, men med et lavt udbytte.

Anskaffelse: Findes ikke i Nordisk Genbank.Litteratur:


Landbrugets Kulturplanter 2. udgave, 1893: af Chr. Christensen


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" N y z e e l a n d s k H. er en meget tidlig moden, ret stivstraaet H. med udspærret, opret Top og overvejende enkornede Smaaaks. Kornene er trinde, fyldige, middelstore, tykskallede. Tøndevægten er meget høj. for 15-20 Aar siden blev den indført til Dyrkning nogle faa Steder her i Landet; men Ydeevnen var alt for ringe, og den er nu vistnok forsvundet igen."


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

" N y z e e l a n d s k H. er en meget tidlig moden, ret stivstraaet H. med udspærret, opret Top og overvejende eenkornede Smaaaks. Kornene er trinde, fyldige, middelstore, tykskallede. Rumvægten er meget høj; men Ydeevnen er alt for ringe."


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" Der gives et stort Antal, særlig engelske og amerikanske Havresorter, der udmærker sig ved at være meget tidlig modne, og hvis Kærne er meget vægtig, fyldig og lys og derfor afgiver en særdeles smuk Handelsvare. N y z e e l a n d s k H a v r e og W e l c o m e H a v r e er Eksempler herpaa. Disse Havresorter giver dog saa smaa Afgrøder, at de maa betragtes som værdiløse. De er derhos meget tykskallede. "