Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Pionér

Forædler: Garton

Forældresorter/pedigree: ?

Alder:

Beskrivelse:

Anskaffelse: Findes ikke i NordGen. John Innes Institute har en nøgenhavre, der hedder pioner, men det er næppe den samme.Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

”P i o n e r-H. er af Brødrene Garton fremstillet ved Krydsning. Den har fyldige, middelstore, sortebrune Korn og middelhøj Tøndevægt. Den er tidlig moden og stivstraaet, men er af saa ringe Ydeevne. at den maa anses for værdiløs for vore forhold.Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

” P i o n é r-H. (Garton) har fyldige, middelstore, sortebrune Korn Og middelhøj Rumvægt. Den er tidlig moden og stivstraaet, men er af meget ringe Ydeevne.”