Havresort:

Vårhavre, (Avena strigosa)

Sortsnavn: Purhavre = Sandhavre

Forædler:

Forældresorter/pedigree:

Alder:

Beskrivelse:

Anskaffelse:Litteratur:


Landbrugets Kulturplanter 2. udgave, 1893: af Chr. Christensen

" Purhavre dyrkes nu kun paa Jyllands allersimpleste Sandjord er. Den er følgelig meget nøjsom og haardfør og giver et tarveligt Udbytte baade af Halm og Kjærne. Denne er meget lille."


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" p u r h a v r e (se ovenfor) har tidligere Været dyrket en Del paa Jyllands magreste Sandjorder, og den er endnu ikke helt forsvundet bortset fra, at den findes som Indblanding næsten al Graa H. Det lønner sig næppe at dyrke den noget Steds nutildags. Paa forsøgsstationernes Sandjorder i Jylland har den givet 4 å 5 Ctn. Kerne mindre pr. T. Ld. end Graa H., med hvilken den derimod har kunnet maale sig i Henseende til Halmmængden. Det er den mest smaakornede og den i Tøndevægt laveste af alle her i Landet dyrkede Havresorter, hvortil kommer en høj Skalprocent og stor Modtagelighed for Brand."

Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

"Paa meget magre Sandjorder, navnlig i JYlland, træffes undertiden P u r - H a v r e (Sand-Havre), en meget ejendommelig, finstraaet, smalbladet, meget nøjsom Havre med en lille, ensidig Top og smaa, tynde, sortebrune, lyststribede, stærkt stakkede Korn. Har tidligere været dyrket mere. Træffes almindeligt som Indblanding i Graa Havre."