Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Ribe sorthavre

Forædler: landsort

Forældresorter/pedigree: landsort

Alder: -

Beskrivelse: Forældresort til Marsk havre.

Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank.