Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Salling Havre

Forædler: Landsort

Forældresorter/pedigree:

Alder:

Beskrivelse:

Anskaffelse:


Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

”S a l l i n g-H., lokale Stammer af Graa H., der fra Salling Jorder er solgt som Saasæd til forskellige Egne i Jylland. De gode Jorder i Salling har betinget en bedre Udvikling af Afgrøden og dermed en fyldigere og vægtigere Kerne, end man har kunnet opnaa paa de magre Sandjorder og paa Kærjorderne, og dette forhold har selvfølgelig ikke været uden Indflydelse paa Afgrøden derefter. Hvorvidt Salling-H. i øvrigt har (varige) fortrin frem for anden Graa- H., er ikke godtgjort. Der har i øvrigt ogsaa gaaet baade Hvid og Gul H. under dette Navn.