Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Skotsk havre

Forædler: landsort

Forældresorter/pedigree: Landsort

Alder:

Beskrivelse: Tidlig og Sildig Angus nævnes i forsøg fra 1873 omtalt i Tidsskrift for Landøkonomi.Anskaffelse:

Tidlig Angus: Findes i Nordisk Genbank

Sildig Angus: Findes i Nordisk Genbank

Providence: Findes ikke i Nordiske Genbank.

Shirriff havre: Findes ikke i Nordiske Genbank.

Hopetoun: Findes ikke i Nordiske Genbank.

Flying Scotchman: Findes ikke i Nordiske Genbank.Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

”S k o t s k H. er Betegnelse for flere forskellige Havresorter, der i Regelen har overvejende enkornede Smaaaks. Nogle er tidlig modne og har korte, buttede, tykskallede Korn :i høj Tøndevægt; andre er senere modne, tyndskallede og af lavere Tøndevægt. Her heenhører f. Eks. Providence-, Early Angus-, Shirreff-, Hopetoun-, Flying Scotchman-H. m. fI. Sorter. Flere af dem har været dyrket lidt her i Landet; men ingen af dem lønner Sig under vore Forhold.”


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

” S k o t s k H. er Betegnelse for flere forskellige H.-Sorter, der i Regelen har overvejende eenkornede Smaaaks. Nogle er tillig modne og har korte, buttede, tykskallede Korn af høj Rumvægt; andre er senere modne, tyndskallede og af lavere Rumvægt. Herhen hører f. Eks. Providence-, Early Angus, Shirreff-, Hopetoun-, Flying Scotchman-H o. fl. Sorter. Flere af dem har været dyrket lidt her i Landet: men ingen af dem lønner sig under vore Forhold.”

Retur til oversigten over havresorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk