Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Borris Stand = Borris 259

Avne: Avnefarven er gul.

Forædler: N.Klitgaard fra Borris

Forældresorter/pedigree: Lyngby Hedehavre x Guldregn

Alder: fra før 1931

Beskrivelse: Borris Stand er en krydsning mellem grå havre og gul havre, og egenskaberne er også et sted der imellem, d.v.s. at den er nøjsom og klarer sig bedre end de gule havre-sorter på sandjord, men kvaliteten er ikke helt på højde med de gule sorter. Beskrives bl.a. i Landbrugets Planteavl 1935 som resistent mod fritflueangrebAnskaffelse: Findes i Nordisk Genbank.Litteratur:


Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen, side 53

" Borris-Havre Nr. 37 og Nr. 259 er begge Krydsninger af Hede-Havre og Svaløf Guldregns-Havre, tiltrukne af N. Klitgaard, Borris. De hører nærmest hjemme paa Jyllands kalkfattige Sandjorder og delvis ogsaa paa Jorder med stærke Fritflueangreb. Borris Nr. 259 har gule Kærner, lille Kornvægt, men en ret god Hektolitervægt, og der ligger 7 pCt. over Sejr-Havrens den staar med et Kærneudbytte, og 12 pCt. over Hede-Havrens, men er halmfattig. Borris Nr. 37 er mere graa og meget sildig og synes nærmest at egne sig til Blandsæd sammen med Vaarrug."Retur til oversigten over havresorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk