Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Stormogul

Forædler: Svalöf

Forældresorter/pedigree: Udvalg af Sort tatarisk Kamhavre

Alder: før 1919

Beskrivelse: Meget høj sorthavre


Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank

Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

” S t o r m o g u l-H. er fremstillet ved Svaløf ved Udvalg af Sort tatarisk Kamhavre. Det er en Tophavre med overvejende - dog ikke helt konstant – mørke- brune Korn af lav Korn- og Tøndevægt. Den har i Forsøgene givet meget anseligt Udbytte baade af Kerne og Halm. Det maa dog anses for tvivlsomt, om den fortjener at dyrkes her i Landet.”


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

” S t o r m o g u l-H. (Svaløf) er en Top-H med mørkebrune Korn af lav Korn- og Rumvægt. Det er tvivlsomt, om den fortjener at dyrkes her i Landet.”