Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Trifolium havre

Forædler: Trifolium

Forældresorter/pedigree: ?

Alder: før 1908

Beskrivelse: Nævnes som en almindelig sort i Tidsskrift for Landøkonomi i 1908. Minder ifølge Landbrugets Ordbog fra 1919 i enhver henseende om Ligowo havre.


Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank

Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

”Tr i f o l i u m s-H. ligner i alle Henseende paa det nøjeste Ligowo-H., fra hvilken den næppe kan anses for at være sortsforskellig”


K. Hansen: Planteavlen i 1907. Tidsskrift for Landøkonomi 1908, side 431:

” I det forløbne Aar har ligesom i de nærmest foregaaende Aar mange forskellige gode Havresorter vundet Udbredelse, saaledes »Dansk Havre«, Trifoliums Havre, Konge-Havre, Ligowo-Havre, Hvitling-Havre (Svaløf), White Banner-Havre, Gul Næsgaard, Gulhvid Tystofte- Havre og Schlanstedt-Havre o. fl. Det er stadig noget usikkert, hvilken der bør gives Fortrinnet. Store Fejlgreb gør man neppe ved indtil videre at holde sig til hvilken som helst af de nævnte Sorter, der iøvrigt maaske komme i en noget vekslende Rækkefølge under forskellige Dyrkningskaar, et Spørgsmaal, hvorom der dog endnu intet sikkert kan siges. Spørgsmaalet om »den bedste Havre« er overhovedet næppe kommen sin Løsning nærmere i 1907.”


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

”Tr i f o l i u m s-H. ligner i alle Henseende paa det nøjeste Ligowo-H., fra hvilken den næppe kan anses for at være sortsforskellig”