Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Triumph

Forædler: Amerikansk

Forældresorter/pedigree: ?

Alder: før 1919

Beskrivelse: Amerikansk sort med lille kerneudbytte, men med stort halmudbytte. Blev mest brugt til grønfoder.


Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank

Litteratur:


Landbrugets Kulturplanter 2. udgave, 1893: af Chr. Christensen

"Triumfhavre er en tysk Sort, der udvikler sig temmelig sent, giver forholdsvis mere Halm end Kjærne; egner sig derfor bedst til Grønfoder."


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

” T r i u m p h-H. fra Amerika danner m.H.t Topform en Mellemform mellem Top-H. og; Kam-H. Den har hovedsagelig tokornet Smaaaks. Kornene er hvidlige, nærmest smaa. Rumvægten er lav, Skalprocenten høj. Den er sildig moden. Kerneudbyttet er lille; men da den giver ret stort Halmudbytte, har den jævnlig været benyttet til Grøntfoder, hvor det dog ikke nu lønner sig at benytte den.”