Havresort:

Vårhavre, (Avena sativa)

Sortsnavn: Welcome havre

Forædler: ?

Forældresorter/pedigree: ?

Alder: før 1926

Beskrivelse:

Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank.


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" Der gives et stort Antal, særlig engelske og amerikanske Havresorter, der udmærker sig ved at være meget tidlig modne, og hvis Kærne er meget vægtig, fyldig og lys og derfor afgiver en særdeles smuk Handelsvare. N y z e e l a n d s k H a v r e og W e l c o m e H a v r e er Eksempler herpaa. Disse Havresorter giver dog saa smaa Afgrøder, at de maa betragtes som værdiløse. De er derhos meget tykskallede. "